Skanska hittar kompetens via Arbetsförmedlingen

Det uppstår en win win-situation när samarbetet mellan en arbetsgivare som Skanska och Arbetsförmedlingen utvecklas, det framkom med all tydlighet när Rådet för integration i arbetslivet (Ria) besökte Skanskas byggarbetsplats på Luntmakargatan i Stockholm.

– Intressant att se att Skanska hittat kompetens man letar efter genom sin satsning på samarbete med Arbetsförmedlingen, sa Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverkets GD.

Jonas Naddebo, projektledare för projektet Attraktion och den som hållit samman utvecklingen av programmet och samarbetet med Arbetsförmedlingen sa att det hos arbetslösa med utländsk bakgrund definitivt finns intressanta kompetenser, men att det kräver resurser från arbetsgivaren för att hitta dem och introduktionsutbildning för att de ska matcha kraven på byggarbetsplatserna.

Rias arbetsplatsbesök är ett initiativ från TCO som har ordförandeskapet i rådet just nu.

– Besöket ger oss praktiska exempel på ofullkomligheter i till exempel regelverk som vi i Ria har nytta av när vi träffar beslutsfattare, sa Eva Nordmark, ordförande i TCO. Rias mål är att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Som ledande i sina organisationer träffar Ria ofta beslutsfattare och kan uppmärksamma dem på strukturer och regelverk som behöver förändras.

Susan Westberg, personaldirektör på Skanska Sverige berättade om satsningen på Internationella ledarprogrammet (ILP) för ingenjörer med utländsk bakgrund som bottnar i Skanskas vision för Inkludering och mångfald.

– Vi vill vara förebilder inom svenskt näringsliv för mångfald och inkludering och avspegla mångfalden i samhället. Och vi vill ha chefer som i ord och handling skapar en inkluderande arbetskultur.

Skanska menar att mångfald hjälper företaget att bygga långsiktiga relationer med kunder, att attrahera kompetens från en större talangpool, att alla som arbetar hos Skanska ska nå sin fulla potential och bidra fullt ut, att arbeta så effektivt, innovativt och hållbart som möjligt samt kunna spana framåt.

– Målet är att andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska vara minst tio procent år 2015. Nu ligger man på åtta procent. Vår VD stöttar projektet till fullt ut, sa Susan Westberg.

Den första omgången av ILP är avslutad och sex av de nio som deltog i första vändan har anställning på Skanska idag. Skanska var tydliga i sin kravprofil till Arbetsförmedlingen från början, men inför omgång två har man skärpt kraven ytterligare, för att få ännu bättre resultat. Varje deltagarna i ILP får både en mentor och en handledare från Skanska och de har varit mer engagerade än väntat. Skanska har även engagerat sig i vilka utbildningsmoment som ska ingå i den introduktionsutbildning som deltagarna går via Arbetsförmedlingen. Bland annat har ett moment med arbetsmiljöutbildning (BAM) lagts till eftersom det är ett krav för att bli arbetsledare ute på byggarbetsplats i Sverige. I omgång två av ILP har fokus varit nyanlända. För att ta till vara deltagarnas motivation när den är på topp har Skanska tagit initiativ så att deltagarna kan få en komprimerad samhällsintroduktion av Arbetsförmedlingen i Sverige och på så sätt snabbare komma i arbete.

– Valideringen av examina fungerar bra, men för att förstå vilka arbetsuppgifter erfarenheter i andra länder relaterar till krävs det mer kulturell kompetens än man kan tro, sa Jonas Naddebo. Att övervaka kan till exempel motsvara det vi tänker på när vi säger att leda och en anställning i en myndighet kan mycket väl innehålla arbete i produktionen ute på en byggarbetsplats.

Läs mer om Rådet för integration i arbetslivet på webbplatsen www.integrationiarbetslivet.se