Politiken ska inte peka ut grupper som ska prioriteras i lönebildningen

Det sa Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson när centrala parter diskuterade framtidens lönebildning på Medlingsinstitutet seminarium den 4 november.

Ulf Bengtsson framhöll också det inte finns något som tyder på att sifferlösa avtal skulle vara ett hot mot det så kallade märket, en riktpunkt för löneökningar som sätts av den konkurrensutsatta sektorn.

– Lönenivåerna kan dra iväg oavsett avtalsform. Det viktiga är att man har ansvarsfulla arbetsgivare som respekterar märket. Erfarenheten från den statliga sektorn visar att löneökningarna inte skjutit i höjden på de områden där det finns sifferlösa avtal.