Inspirationsseminarium om förändring och utveckling 3 december 2014

2014-11-14 Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in till ett inspirationsseminarium om förändringsarbete den 3 december 2014.

Seminariet vänder sig till dig som företräder en statlig arbetsgivare eller någon av arbetstagarorganisationerna Saco-S, SEKO eller OFR/S,P,O.

Medverkar gör bland annat Per Schlingmann, som inte bara lett förändringsarbetet i Moderaterna utan också studerat förändringsarbetet inom TCO, och Stefan Hyttfors, en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom Förändring och utveckling. Dessutom får du ta del av praktiska exempel från personer med lång erfarenhet av att leda förändringsarbete i statlig verksamhet.