Hur påverkar riksdagens budgetbeslut avgifter och skatter för Arbetsgivarverkets medlemmar?

I nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar redovisades den 13 november genomsnittliga skatter och avgifter för 2015 för arbetsgivare som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal. Med anledning av riksdagens budgetbeslut följer här viss tilläggsinformation.

De avgifter och skatter som redovisas i Arbetsgivarverket informerar bygger på förslagen i regeringens budgetproposition. Av nyhetsbrevet framgår att viss information i nyhetsbrevet därför är preliminär till dess att riksdagen fattat sitt budgetbeslut. Då riksdagen onsdagen 3 december godkände allianspartiernas budgetmotion har några kortare avsnitt av nyhetsbrevet därmed blivit inaktuella.

Detta gäller däremot inte Tabell 1 "Avgifter och skatter för statliga myndigheter, i procent av utbetald lön" på sidan 3. Denna tabell är alltså fortfarande giltig trots att regeringens budgetproposition röstades ned.

Tabellen anger de genomsnittliga totala avgiftsuttag som gäller anställda mellan 28 och 65 år. Alliansens budget skiljer sig åt från regeringens budget bland annat avseende avgifter och skatter för anställda som ännu inte fyllt 26 eller är äldre än 65. Tabellen är därför fortsatt aktuell då de genomsnittliga beräkningarna inte inkluderar personer under 28 och över 65.

Däremot har stycket på sidan 8 i Arbetsgivarverket informerar under rubriken "Unga", blivit inaktuellt och texten behöver uppdateras. Detsamma gäller textstycket "Äldre" på sidan 8 och sidan 9, som också behöver uppdateras.

Arbetsgivarverket kommer att inom kort uppdatera Arbetsgivarverket informerar "Avgifter och skatter 2015" och publicera den uppdaterade versionen.