Har du ett inkluderande synsätt? Testa att vara GD för en dag i vårt quiz.

Har du den IK som krävs? Ta rollen som GD och testa ditt synsätt i Inkluderandekollen!

Bild: Astrounat med texten "Ett litet stort steg. Gör inkluderandekollen."

Som generaldirektör, GD, på en statlig myndighet har du det yttersta ansvaret för verksamheten. Tillsammans med din ledningsgrupp (och övriga chefer) behöver du bland annat se till att ha anställda med rätt kompetens för att utföra myndighetens uppdrag. Klarar du att ta de strategiska beslut som krävs för att utnyttja personalens kompetens fullt ut? Bli GD för en dag och testa dina kunskaper i Inkluderandekollen!

Inkluderandekollen är ett frågespel där du få rollen som GD för en statlig myndighet. I spelet ställs du inför ett antal scenarion där du måste tillämpa ett inkluderande synsätt.

Starta Inkluderandekollen.

Vad innebär ett inkluderande synsätt?

Statliga arbetsgivare har bestämt att verksamheterna ska präglas av ett inkluderande synsätt. Inkluderande synsätt är en strategi som beskriver ett förhållningssätt för att åstadkomma mångfald och inkludering inom statlig verksamhet. Mångfaldsperspektivet för statliga arbetsgivare betyder att vi i verksamheterna vill åstadkomma en blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering.