Från politisering till professionell arbetsgivarroll – ny skrift om Arbetsgivarverkets historia

Arbetsgivarverket firar i år 20 år. I vår nya jubileumsskrift berättas om de banbrytande avtalen, medlemsorganisationens uppbyggnad och inte minst historien om hur den statliga lönebildningen fullt ut blev en del av partssystemet.

"Ombildningen av Arbetsgivarverket 1994 satte punkt för 30 års politiserade avtalsförhandlingar och en urspårad lönebildning". Citatet kommer från Svante Nycander, författare och arbetsmarknadsjournalist. Svante Nycander är en av flera som intervjuats i Arbetsgivarverkets nya jubileumsskrift "Från politisering till professionell arbetsgivarroll - Arbetsgivarpolitik i statlig sektor 1994 – 2014"

Svante Nycander menar att tillkomsten av den delegerade arbetsgivarpolitiken inom staten är "den glömda strukturreformen". Glömd så tillvida att den enligt honom sällan får samma uppmärksamhet som andra strukturreformer under 90-talet, till exempel den nya budgetordningen, en självständig riksbank eller pensionsreformen. Att reformen är mindre känd betyder inte att den är mindre viktig för saneringen av statsfinanserna och för en sund lönebildning, menar Nycander.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson är inne på samma linje som Svante Nycander när han berättar om tanken med Arbetsgivarverkets nya jubileumsskrift. Ulf Bengtsson pekar på att många av de beslutsfattare som med stor framsynthet insåg att ett självständigt Arbetsgivarverk skulle stärka partsmodellen och underlätta en ansvarsfull lönebildning, har hunnit lämna politik eller förvaltning.

– Det är viktigt att för en ny generation berätta historien om Arbetsgivarverkets tillkomst och hur den delegerade arbetsgivarpolitiken blev ett sätt, inte bara att hantera 90-talskrisen, utan också stärka partsystemet, säger Ulf Bengtsson.

I jubileumsskriften intervjuas också bland andra före detta generaldirektörer på Arbetsgivarverket, förhandlingschefer och medlemmar, representanter för regeringskansliet, fackliga organisationer och privata arbetsgivare. De flesta intervjuerna är gjorda av frilansjournalisten Cecilia Axelsson. Redaktör för skriften har informationschef Lars Andrén varit.

– Det har varit ett väldigt roligt projekt att få dyka ner i historien och få perspektiv på ett system och ett förhållningssätt som idag känns självklart men som en gång var banbrytande som princip, säger Lars Andrén.

Ulf Bengtsson framhåller också att en ambition med skriften inte bara är att förstå hur den arbetsgivarpolitiska delegeringen påverkar lönebildningen för hela arbetsmarknaden, utan också beskriva sambandet mellan arbetsgivarpolitisk samverkan och utvecklingen av en effektiv statsförvaltning.

– Den arbetsgivarpolitiska delegeringen ger de statliga arbetsgivarna ett mycket stort ansvar för hur de statliga verksamheterna organiseras och utvecklas. Det är en unik modell och den ställer stora krav på oss som arbetsgivare. Samtidigt ger den oss fantastiska möjligheter att skapa effektiva organisationer som kan möta kraven från det samhälle vi verkar i. Det är en röd tråd som går att följa genom hela jubileumsskriften, säger Ulf Bengtsson.