Arbetsgivardagen 2014: Attrahera rätt kompetens bland de viktigaste framtidsfrågorna

De statliga arbetsgivarna vill att statens förmåga att fortsätta att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare ska vara ett fundament för framtidens arbetsgivarpolitik. Det var en av slutsatserna från Arbetsgivardagen 2014.

Drygt 120 generaldirektörer och myndighetschefer samlades onsdagen den 12 november i Försäkringskassans lokaler på Telefonplan i Stockholm för att delta i Regeringskansliets förvaltningspolitiska seminarium, hålla årsmöte för Arbetsgivarverket och lägga fast en inriktning för arbetet med en ny arbetsgivarpolitisk strategi.

Regeringskansliets förvaltningspolitiska seminarium gav deltagarna möjlighet att lyssna på den nye civilministern Ardalan Shekarabi som höll tal om de förvaltningspolitiska reformer som presenterats i budgetpropositionen.

Arbetsgivarverkets årsmöte innebar bland annat att styrelsens förvaltning för det gångna året 2013 godkändes. En ny styrelseledamot föreslogs, Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen. Hon ersätter den tidigare generaldirektören i Kustbevakningen Judith Melin.

Efter årsmötet startade seminariet "Välkommen till framtiden". Nästa höst ska Arbetsgivarverkets medlemmar fatta beslut om en ny arbetsgivarpolitisk strategi. Förutom att prioritera de viktigaste frågorna att driva arbetsgivarpolitiskt, utgör strategin ett ramverk för Arbetsgivarverkets olika aktiviteter och verksamhet. Strategin förnyas löpande och vart tredje år sker en större bearbetning, ett arbete som just nu pågår. Inför Arbetsgivardagen har en omvärldsanalys utarbetats med utgångspunkt från medlemmarnas arbetsgivarpolitiska utmaningar på kort och på längre sikt.

– Vi har i den omvärldsanalys som arbetats fram och i den diskussion som nu förs, valt att titta långt fram. Strategin förnyas vart tredje år men utgångspunkten är vilka arbetsgivare vill vi de statliga verksamheterna vara om 15-20 år? säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson.

En ny strategi innefattar ett stort antal frågor och utgångspunkter för den arbetsgivarpolitiska utvecklingen men i denna första fas handlade det om att identifiera tre stycken frågor av vikt ur omvärldsanalysen. Dessa var, enligt mötet:

  • Att vara en attraktiv arbetsgivare
  • Att stärka chefs-, ledar-, och medarbetarskap
  • Att skapa och utveckla en innovativ och flexibel verksamhet

En av deltagarna på Arbetsgivardagen som reflekterade över staten som attraktiv arbetsgivare och utmaningen när det gäller att rekrytera rätt sorts kompetens var Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen:

– Vi som statliga arbetsgivare kan erbjuda något som många unga människor eftertraktar, men vi är dåliga på att tala om det. Några exempel är möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen, möjlighet till fördjupning, flexibilitet i organisationen med mera. Hur vi torgför oss är viktigt.

Även Susanne Ås Sivborg, generaldirektör Patent- och registreringsverket, resonerade i samma banor:

– Det har varit en dag med bra, spännande samtal. Statens attraktivitet som arbetsgivare är väldigt viktig för att locka samt behålla kompetens. Kan vi inte attrahera rätt människor så blir vår verksamhet lidande. Sedan så måste vi bli bättre på att ta tillvara kompetenta medarbetare som tömt ut sina karriärvägar där de arbetar just nu. Möjligheten att röra sig mellan myndigheter är därför en otroligt viktig fråga.

Diskussionerna om inriktningen för det fortsatta arbetet mot en ny arbetsgivarpolitisk strategi avslutades med reflektioner på scenen från fyra styrelseledamöter. Temat för diskussionen blev bland annat behovet av flexibla organisationer som kan möta en framtid som alltid kommer att vara oviss och därmed utsätta alla verksamheterna för påfrestningar.

Maria Ågren, vice ordförande i Arbetsgivarverket och generaldirektör på Naturvårdsverket, lyfte fram behovet av att staten i högre grad arbetar som en koncern, inte minst i frågan om attraktiv arbetsgivare och hon betonade mångfald och jämställdhet som viktiga attraktivitetsfaktorer. Pam Fredman, styrelseledamot och rektor för Göteborgs universitet pekade på behovet av att underlätta för medarbetare att byta arbetsgivare inom olika sektorer, att öka flödet av kompetens mellan staten och exempelvis privat sektor. Globaliseringen kräver också att flödet av kompetens mellan olika länder måste underlättas. Dan Eliasson, ordförande i Arbetsgivarverket och generaldirektör på Försäkringskassan, framhöll vikten av att ta reda på hur verksamheten uppfattas av medborgarna och att ta vara på utvecklingskraften hos medarbetarna, inte minst de generationer som kommer att vara framtidens statsanställda.

Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverkets generaldirektör, knöt avslutningsvis ihop hela diskussionen med Arbetsgivarverkets uppdrag att erbjuda plattformar och arenor för medlemmarnas utveckling av arbetsgivarpolitiken och av statliga verksamheter som kan möta kraven från samhället och en omvärld i ständig och snabb förändring.

Hur upplevde du Arbetsgivardagen 2014?

Lars Eliasson, generaldirektör Institutet för rymdfysik

– Arbetsgivardagen är ett bra tillfälle att få lyssna av den politik som Arbetsgivarverket med våra råd planerar att genomföra samt att få information om vilka riktningar staten ser när det gäller den framtida utvecklingen. Jag tycker också att det är trevligt att träffa andra myndighetschefer.

Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket

– Jag tycker att det är viktigt att Arbetsgivardagen är lösningsfokuserad och framåtsyftande och inte fastnar i det som varit. Sedan så är det ganska ensamt att vara myndighetschef så att få träffa kollegor och dela erfarenheter ger väldigt mycket. Det är bra att staten håller ihop.

Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen allmänna barnhuset

– Den här dagen var ett tillfälle att få stanna upp och få påfyllnad. Att få tid för diskussioner är också viktigt så att vi kan hitta områden där vi kan samarbeta och hitta samverkanslösningar inom till exempel IT eller karriärmöjligheter mellan olika myndigheter.

Cecilia Schelin Seidgård, landshövding Länsstyrelsen Gotlands län

– Civilminister Ardalan Shekarabi var intressant att lyssna på, han är kunnig på förvaltningsområdet. Sedan så är samtalen med de andra oerhört lärande och det var angelägna frågor som till exempel hur vi ska rekrytera i framtiden.