Webbsänd konferens om integration i arbetslivet

18 oktober anordnade Rådet för integration i arbetslivet, Ria, en konferens med titeln: Integration och den svenska modellen. Främlingsfientlighet och rasism måste bekämpas. Deltog gjorde arbetsmarknadens parter samt integrationsminister Erik Ullenhag. Missade du konferensen kan du titta på webbsändningen i stället.

Medverkade gjorde Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv, Ingela Edlund, andre vice ordförande för LO, Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, Eva Nordmark, ordförande för Tco, Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket, Göran Arrius, ordförande för Saco och integrationsminister Erik Ullenhag.

Moderator var Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Om Ria

Rådet för integration i arbetslivet, Ria, består av samtliga centrala parter på svensk arbetsmarknad. Vi har gemensamt kommit överens om att arbeta för att öka integrationen och bekämpa främlingsfientlighet på svensk arbetsmarknad med de medel som parterna äger. Vi anser att den svenska modellen och en effektiv integration båda är fundament för en hållbar samhällsutveckling i Sverige. Det är både en arbetsmarknadsfråga och en integrationsfråga. Det är en fråga som rör Sveriges framtida styrka och välfärd.

Mer information

Webbsändningen hittar du på Ria:s Youtube-kanal.

Mer information om Rådet för integration i arbetslivet och dess medlemmar hittar du på webbplatsen integrationiarbetslivet.se.