Villkorsavtal och Villkorsavtal-T har trätt i kraft

Den första juni 2013 trädde Villkorsavtal och Villkorsavtal-T i kraft och de båda avtalen ersätter därmed ALFA och ALFA-T.

Villkorsavtalet reglerar de generella anställningsvillkoren för arbetstagare hos myndigheter under regeringen samt även för arbetstagare hos Arbetsgivarverkets icke-obligatoriska medlemmar. Villkorsavtalet tecknas i två versioner, "Villkorsavtal" som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O sammantagna samt SEKO och "Villkorsavtal-T" som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Läs mer

Villkorsavtal med OFR/S,P,O

Villkorsavtal med Seko

Villkorsavtal-T