Vi styrs inte av regeringen

Arbetsgivarverkets generaldirektör reagerar på uttalanden av OFR:s förhandlare Åsa Erba-Stenhammar: Arbetsgivarverket agerar självständigt som avtalsslutande part och styrs inte av regeringens önskemål.