Utvecklingsprogram ett sätt att nå längre

Myndigheterna förväntas arbeta med ständiga förbättringar, innovationer och ständigt sträva mot att utveckla organisationen och verksamheten. Men är det möjligt att lyckas? Ja, är nog svaret från deltagarna i utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling. Att man lyckas förutsätter dock att man har en god planering, tydliga mål och mod att genomföra förändringen.

På CSN står man mitt uppe i en större omorganisation samtidigt som man planerar ett IT-systemskifte vilket kommer påverka stora delar av verksamheten. För att få ut effekten av den nya organisationen behöver kompetensen på myndigheten förändras, de nya IT-systemen kommer också att kräva förändrad kompetens. Det var därför kompetenskrav fick bli CSN:s fokus för utvecklingsprogrammet.

– CSN har under lång tid strävat efter en hög del av maskinell hantering, vilket innebär att arbetsuppgifterna som blir kvar bli mer avancerade, de enkla ärendena beslutas allt mer helt maskinellt. De ärenden som blir kvar är de svårare utredningsärendena. Det ställer högre krav på kompetensen, konstaterar Jan Söderholm, chef på CSN:s ekonomiavdelning. När vi sökte om att vara med i utvecklingsprogrammet så kände vi att vi hade riggat för en ny organisation men vi ville få det att hända, fortsätter han.