Utvecklande arbetsuppgifter viktigast för ny chef i staten

Rapportförfattaren Matti Särngren berättar om Arbetsgivarverkets undersökning av vilka faktorer som nyanställda chefer tycker är attraktiva vid valet av arbetsplats.

Ni har valt att titta extra på nyanställda chefers synpunkter. Varför har ni valt att bryta ut just cheferna ur undersökningsresultaten?

– Vi vet att chefsrekryteringsbehovet inom flera sektorer på arbetsmarknaden kommer att vara stort de närmaste åren, och därför kan konkurrensen om cheferna komma att öka. Därför är det viktigt att titta närmare på statens förmåga att attrahera chefer, framförallt utifrån de nyanställda chefernas egen uppfattning.

Vilka drivkrafter har fått de nyanställda cheferna att söka en tjänst inom staten?

– Högst rankar cheferna möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter. Dessutom lyfter cheferna – vilket inte är så förvånande – fram att de vill ha rätt ansvar och befogenheter i sitt nya arbete. Det är också viktigt för cheferna med förtroende för sin egen chef och sina kollegor.

Värderar cheferna andra faktorer än övriga nyanställda i staten?

– Förväntningarna på ansvar och befogenheter är större hos chefer än hos andra nyanställda. Övriga nyanställda betonar i ännu högre utsträckning än chefer att få bidra till samhällsnyttan, samt att göra karriär inom organisationen och ha en trygghet i sin anställning.

Vad tycker de nyanställda cheferna att statliga arbetsgivare ska utveckla för att bli ännu mer attraktiva?

– Generellt menar cheferna att de statliga arbetsgivarna har en hög attraktionskraft redan idag, men efterfrågar samtidigt en effektivare mål- och resultatuppföljning.

Läs mer

Rapport: Ny chef i staten. Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare