Uppdaterade fakta om staten som arbetsgivare

Nu kan du ladda ner en uppdaterad version av faktabladet "Korta fakta om staten som arbetsgivare". Faktabladet visar bland annat könsfördelning, utbildningsnivå och geografisk spridning bland de statsanställda.

Faktabladet vänder sig till nyanställda i staten, studerande och anställda i andra sektorer på arbetsmarknaden. Uppgifterna i faktabladet finns också i en tillhörande powerpoint-presentation. Både faktabladet och presentationen finns på svenska och engelska.

Ladda ner

Korta fakta om staten som arbetsgivare

Facts on Swedish Central Government as employer