Tre nya ledamöter valda till Arbetsgivarverkets styrelse

Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör CSN, Åsa Lindh, generaldirektör Svenska ESF-rådet samt Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten har av Arbetsgivarverkets årsmöte den 13 november valts till styrelseledamöter.

De tre nya ledamöterna ska innan de tillträder formellt utses av regeringen. Christina Gellerbrant Hagberg, Åsa Lindh och Sven-Erik Österberg ersätter Pia Enochsson, före detta generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan, Lars-Erik Lövdén, landshövding i Halland samt Barbro Thorblad, generaldirektör Domstolsverket.