Svenska förvaltningsreformer väcker internationellt intresse

Tillämpningen av den svenska partsmodellen inom de statliga verksamheterna fortsätter att väcka internationellt intresse. På onsdagen besöktes Arbetsgivarverket av en belgisk delegation med representanter från både regering och belgiska fackföreningar.

Trygghetshetsrådets VD Caroline Söder, Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson, den belgiske statssekreteraren Hendrik Bogaert och Per Stengård, internationell utredare vid Arbetsgivarverket.

Trygghetshetsrådets VD Caroline Söder, Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson, den belgiske statssekreteraren Hendrik Bogaert och Per Stengård, internationell utredare vid Arbetsgivarverket.

Syftet med besöket var ett intresse från både den belgiska regeringen och från fackförbunden inom de statliga belgiska verksamheterna, att lära sig mer om hur parterna inom det statliga avtalsområdet i Sverige ansvarar för lönebildning och avtalsfrågor. Den belgiska delegationen leddes av statsekreteraren Hendrik Bogaert från departementet för offentlig förvaltning och modernisering av offentliga tjänster.

Delegationen hälsades välkommen av Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson som berättade om den ekonomiska kris som på 90-talet var bakgrund till flera svenska förvaltningsreformer. Per Stengård, internationell utredare, berättade om den arbetsgivarpolitiska delegeringen där regering och riksdag gett de statliga verksamheterna en självständighet i arbetsgivarpolitiska frågor. Den svenska presentationen avslutades av Trygghetsstiftelsens VD Caroline Söder som berättade om hur parterna skapat Trygghetsstiftelsen med syfte att stödja statligt anställda som sägs upp så att dessa kan få nya jobb eller starta eget.