Statliga arbetsgivare i Sverige har samma utmaningar som de flesta statsförvaltningar i Europa

Generaldirektörer för de europeiska statsförvaltningarna träffades i början av december i nätverket EUPAN (the European network for public administrations) för att bland annat prata om förändringar.

Behovet av att genomföra förändringar var ett ständigt återkommande tema när generaldirektörerna för de europeiska statsförvaltningarna träffades i EUPAN (the European network for public administrations) den 5-6 december i Vilnius. En jämförelse visar att Sveriges chefer i statsförvaltningen upplever att den viktigaste trenden handlar om att bli bättre på öppenhet och en tillgänglig statsförvaltning, att ha fokus på leverans och resultat samt att förbättra samverkan och samarbete mellan olika offentliga aktörer. De prioriteringarna delar vi med länder som Storbritannien, Holland, Portugal, och Estland.

- Mötena i EUPAN visar att vi har många gemensamma problem och att vi kan stötta varandra när vi ses på det här sättet, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson.

I COCOPS-projektet (Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future), finansierat av EU-kommissionen, samarbetar hittills 14 länder i en forskningsinsats med målet att värdera påverkan av de New Public Management-reformer som genomförts.

- De New Public Management-verktyg vi har till hands i offentlig förvaltning fungerar fortfarande om vi anpasssar dem efter behoven i våra egna verksamheter, konstatererar Ulf Bengtsson.

Själva analysen genomförs av Erasmusuniversitet i Rotterdam. I Sverige står Statskontoret för insamlingen av data. Det är de första slutsatserna som visas upp. Målet är bland annat att hitta samband som kan ge stöd till bättre måluppfyllelse. Samverkan och samarbete är framgångsfaktor för flest resultatvariabler visar analysen. Och i Sverige arbetar vi glädjande nog i toppen bland alla statsförvaltningar med det.

I så gott som alla länder anser cheferna att utvecklingen i statsförvaltningen gått framåt jämfört med för fem år sedan. Studien visade dock på låga resultat när det gäller medborgarnas förtroende för statsförvaltningarna inom EU jämfört med för fem år sedan.

- Det här är mycket oroande resultat som kräver extra uppmärksamhet, sa Yvonne Gustafsson, generaldirektör för Statskontoret. Det skulle vara intressant att veta om det handlar om missnöje med att servicen minskat till följd av de kraftiga neddragningar som många statsförvaltningar gått igenom de senaste åren, eller om det handlar om missnöje med på vilket sätt servicen ges.

Är då en studie riktad till cheferna om utvecklingen i deras egen verksamhet rättvisande, frågade Kroatiens GD. Ja, vi har fått fram många kritiska synpunkter också, så det känns som cheferna försökt svara ärligt, svarade de båda ansvariga professorerna Gerhard Hammerschmid och Steven Van de Walle. Och det är svårt att fråga andra om så här pass djupgående ledningsfrågor.

Mer information

Ta del av den presentation som visades