SEKO säger upp samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket

Fackförbundet SEKO överlämnade idag uppsägning av flera avtal till Arbetsgivarverket, däribland det statliga Samarbetsavtalet.

Utöver det statliga samarbetsavtalet har SEKO även valt att säga upp tre avtal avseende tidsbegränsade anställningar av adjungerade lärare, doktorander och postdoktor som i huvudsak rör universitets- och högskoleområdet.

– Uppsägningen av Samarbetsavtalet är något överraskande. Vi har inte tidigare uppfattat att SEKO uttryckt behov eller önskemål om att säga upp eller förändra avtalet, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom, i en kommentar.

Samarbetsavtalets syfte är att stärka förhandlingsprocessen och underlätta konstruktiva avtalsförhandlingar parterna emellan. Parterna har i avtalet enats om att löner, övriga anställningsvillkor, arbetsorganisation och arbetsmiljö ska utformas så att de stöder en effektiv verksamhet, goda arbetsresultat och utveckling i arbetet.

Då uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är tolv månader kommer uppsägningen inte att påverka det formella ramverket kring hur förhandlingarna genomförs i den pågående avtalsrörelsen.