Samhällsnyttan lockar nya medarbetare till de statliga verksamheterna

Arbetsgivarverket har i sin nya undersökning "Vägval för samhällsnytta och utveckling" kartlagt drivkrafterna att söka sig till ett statligt arbete hos 1 500 nyanställda. Undersökningen visar också vad de nyanställda tycker om staten som attraktiv arbetsgivare.

83 procent av de nyanställda i staten som arbetat mellan ett och två år på sitt nya arbete, anser att förväntningarna på arbetet uppfyllts i hög grad eller ganska hög grad. 82 procent är på det stora hela nöjda med sina arbeten, det visar Arbetsgivarverkets nya undersökning "Vägval för samhällsnytta och utveckling - 1 500 statligt nyanställda om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare". När de nyanställda ska rangordna drivkrafterna att söka ett statligt arbete är dessa de fem viktigaste skälen:

  1. Utvecklande arbetsuppgifter.
  2. Att få bidra till samhällsnyttan.
  3. Att arbetet fanns på rätt ort.
  4. Förväntningar på karriär.
  5. Att arbetet upplevs som tryggt.

Undersökningen, som gjorts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsgivarverket, omfattar 1 500 personer, vilket motsvarar cirka 10 procent av det totala antalet nyanställda i staten under ett år. Syftet är med rapporten är att stötta kompetensförsörjningen hos Arbetsgivarverkets medlemmar genom att ge medlemmarna en djupare kunskap om värderingar och attityder hos de nyanställda och vad som lockar nya medarbetare till anställning inom de statliga verksamheterna.

Ta del av rapporten här:

Rapport: Vägval för samhällsnytta och utveckling - 1 500 statligt nyanställda om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare

För frågor om rapporten, kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29