Så klarar offentlig sektor matchen om kompetensen

Hur hävdar sig den offentliga sektorn som attraktiv arbetsgivare? Vid Arbetsgivarverkets Forum för intresse- och omvärldsbevakning den 7 november diskuterade representanter för stat och kommun vad som krävs för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Här kan du läsa om och se en film från forumet.

 

Klicka här för att se filmen från Forum för intresse- och omvärldsbevakning den 7 november.(öppnas i nytt fönster)

I filmspelaren kan du välja att se hela forumet eller enstaka kapitel.

Matti Särngren, utredare vid Arbetsgivarverket, inledde forumet med att berätta vilka faktorer som nyanställda chefer i staten ser som attraktiva hos statliga arbetsgivare. Cheferna lyfter fram möjligheten att utvecklas i arbetet som den enskilt viktigaste egenskapen hos en attraktiv arbetsgivare. Att kunna bidra till samhällsnytta rankas också högt, men är inte lika tongivande bland chefer som hos andra nyanställda, enligt en undersökning som Arbetsgivarverket gjort.

Caroline Olsson, sektionschef vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, visade exempel på hur SKL som central arbetsgivarorganisation stödjer sina medlemmar i att bli attraktiva som arbetsgivare. Bland annat erbjuder SKL sina medlemmar verktyg i form av filmer och fakta via sin webbplats.

Foto: Caroline Olsson, sektionschef vid Sveriges Kommuner och Landsting Caroline Olsson, sektionschef vid SKL.

Statskontoret har i en undersökning frågat rekryteringsansvariga inom staten vilka utmaningar de står inför när det gäller att klara rekryteringsbehoven och vad som är viktigt att lyfta fram för att bli attraktiv som arbetsgivare. Utmaningar finns, berättade utredarna Charlotte Despres och Kristina Eriksson, till exempel i form av hård konkurrens om specialistkompetens, men flertalet tillfrågade anser ändå att statliga arbetsplatser uppfattas som attraktiva.

Vid den avslutande paneldebatten diskuterade Ulf Bengtsson, generaldirektör vid Arbetsgivarverket, Håkan Sörman, vd vid SKL, Eva Little, persondirektör vid Västerås stad och Gunnar Larsson, generaldirektör vid Konsumentverket, utmaningar i den framtida kompetensförsörjningen och hur man utvecklar attraktiviteten som arbetsgivare.

Behovet av tydligare karriärvägar inom både stat och kommun lyftes fram av flera paneldeltagare, liksom bättre utnyttjande av lönen som styrmedel för att premiera goda arbetsinsatser.

Foto: Paneldebatt vid Forum för intresse- och omvärldsbevakning. Håkan Sörman, vd vid SKL; Eva Little, personaldirektör vid Västerås stad; Ulf Bengtsson, generaldirektör vid Arbetsgivarverket och Gunnar Larsson, generaldirektör vid Konsumentverket.