Omställningsavtal och nytt pensionsavtal viktiga resultat i årets avtalsrörelse

Förhandlingarna för avtal inom statens avtalsområde är nu avslutade. Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom berättar om de viktigaste frågorna och hur hon upplevde årets avtalsrörelse.

- Att vi går in ett partsgemensamt arbete kring ett omställningsavtal och ett nytt pensionsavtal, där vi i båda fallen är överens om utgångspunkterna och inriktningen för arbetet, är viktiga resultat i årets avtalsrörelse, säger Monica Dahlbom. Vi har också säkrat treåriga löneavtal med SEKO och OFR/S,P,O.

Årets avtalsrörelse är avslutad och avtalen påskrivna. Det är dock tydligt att det är tre olika ramavtal och skillnaderna mellan de olika avtalen med motparterna har precis som förra avtalsrörelsen ökat.

- Det är något som har kommit för att stanna och som vi som arbetsgivare måste förhålla oss till. Det medverkar också till utveckling av våra avtal, säger Monica Dahlbom.

De kommande tre åren

På kort sikt innebär de nya överenskommelserna att revision av löner nu kan genomföras utifrån att samtliga avtal är träffade, men också klarhet i vad som gäller den närmaste treårsperioden. På lång sikt innebär det att nya avtal kring omställning och tjänstepension ska implementeras och hanteras om några år. Även andra översyner som kan leda till förändringar ska också göras under den kommande treårsperioden som till exempel översyn av Personskadeavtalet.

Att förhandla fram ett nytt tjänstepensionsavtal kan komma att ta hela 2014 i anspråk, medan ramarna för ett nytt omställningsavtal ska vara klara 15 maj nästa år. Ett viktigt och spännande arbete, säger Monica Dahlbom och betonar att hon har duktiga medarbetare som kommer att underlätta förhandlingsarbetet.

- Det är viktigt att komma ihåg att såväl omställningsavtal som tjänstepensionsavtal är stora viktiga avtal även om det inte är något som Arbetsgivarverkets medlemmar kanske hanterar lika ofta som våra centrala löneavtal. Omställningsavtalet måste stå i samklang med dagens arbetsmarknad och våra medlemmars behov och samtidigt vara framtidsinriktat.

Konstruktiva diskussioner

Även om parterna i flera frågor stod långt ifrån varandra inledningsvis och markerade i olika frågor så upplevde Monica Dahlbom att diskussionerna var konstruktiva och ledde förhandlingarna framåt på ett professionellt sätt.

- Vi har kontinuerliga träffar mellan avtalsrörelserna och arbetar även med utvecklingsfrågor gemensamt inom Partsrådets regi något som jag tror påverkar samtalsklimatet positivt under en avtalsrörelse.

Fakta om de olika avtalen

SEKO

Avtalet med SEKO omfattar cirka 12 000 statsanställda. Avtalet gäller från 1 oktober 2013 till och med 30 september 2016. Avtalet bygger på lokal lönebildning utan individgarantier med en oenighetsbilaga i linje med märket inom övriga avtalsområden om 6,8 procent på tre år. Arbetet med ett nytt omställningsavtal och ett nytt avgiftsfinansierat tjänstepensionsavtal kommer att påbörjas.

Mer information om avtalet med SEKO. Beställ eller ladda ned avtalet.

Saco-S

Arbetsgivarverket och Saco-S har sedan 2010 ett sifferlöst tillsvidareavtal utan centralt reglerade löneökningar. Parterna har enats om att påbörja arbetet med ett nytt omställningsavtal och ett nytt avgiftsfinansierat tjänstepensionsavtal. Förhandlingarna har berört cirka 88 000 akademiker inom det statliga avtalsområdet.

Mer information om avtalet med Saco-S. Beställ eller ladda ned avtalet.

OFR/S,P,O

Avtalet med OFR/S,P,O omfattar cirka 97 000 statligt anställda. Avtalet gäller från 1 oktober 2013 till och med 30 september 2016. Avtalet bygger på lokal lönebildning utan individgarantier med en oenighetsbilaga i linje med märket inom övriga avtalsområden om 6,8 procent på tre år. Arbetet med ett nytt omställningsavtal och ett nytt avgiftsfinansierat tjänstepensionsavtal kommer att påbörjas.

Mer information om avtalet med OFR/S,P,O Beställ eller ladda ned avtalet.