Offentliga arbetsgivare måste förbli attraktiva

Kompetensförsörjningen i staten är god även om det finns undantag. Samtidigt behöver instrumenten för karriärplanering bli mer kända för att statliga arbetsgivare ska fortsätta vara attraktiva. Det sa Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson vid ett seminarium om kompetensförsörjning och karriärplanering i offentlig sektor arrangerat av fackförbundet Jusek.

Juseks forum "I medborgarnas tjänst" sätter fokus på samhällsfrågor och offentlig sektor. Den 21 februari var forumets tema kompetensförsörjning och karriärplanering inom stat, kommuner och landsting.

Statens beredskap för att säkra rätt kompetens är god, framhöll Ulf Bengtsson. Samtidigt finns utmaningar för tillgången på vissa grupper.

– Det gäller till exempel IT-kompetens men också ledningskompetens till statliga verksamheter på orter utanför storstadsregionerna, sa Ulf Bengtsson.

Edel Karlsson Håål, ordförande i Saco-S, pekade på att kompetensförsörjning också handlar om att behålla och utveckla medarbetare.

– Det finns grupper av akademiker i staten där personalomsättning är väldigt hög. Det kan vara en varningssignal om att man som medarbetare inte upplever att det finns möjligheter till karriärplanering, sa Edel Karlsson Håål.

Instrument för individuella lösningar finns men är inte alltid kända varken av chefer eller medarbetare. Både Ulf Bengtsson och Edel Karlsson Håål lyfte fram möjligheten att teckna enskilda överenskommelser som finns i de statliga avtalen för Sacos medlemmar.

Den oberoende offentlige tjänstemannen som arbetar för samhällets bästa är en stark bild och en attraktiv faktor för kompetensförsörjning inom hela den offentliga sektorn. Men kan den gemensamma värdegrunden vara på väg att eroderas, då allt mer offentlig verksamhet läggs ut på privata entreprenörer, inte minst inom kommuner och landsting? Det kan finnas en sådan risk, sa Peter Ehn, utredare vid Statskontoret och filosofie doktor i statsvetenskap. Ulf Bengtsson höll med.

– Vi måste ständigt hålla dialogen om ett offentligt etos och vad det innebär att arbeta i medborgarnas tjänst levande. Annars kan det på lång sikt skada kompetensförsörjningen.

Vid forumet deltog också Lena Hadad, HR-chef i Botkyrka kommun och Annelie Håkansson, områdeschef vid Försäkringskassan.