Nytt villkorsavtal med tydliga villkor och individens behov i fokus

När centrala parter inom det statliga området tecknat nytt särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar står tydliga villkor och individens behov i fokus.

Centrala parter inom statlig sektor har ingått ett särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar. Genom avtalet tar centrala parter ett gemensamt ansvar för individer med en svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden.

Avtalet reglerar tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det primära syftet med dessa anställningar är att bidra till att den anställde får arbetslivserfarenhet och ökad anställningsbarhet för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Avtalsvillkoren har utformats för att arbetsgivaren, utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar, ska ha större möjlighet att forma anställningen utifrån individens behov av stöd, utveckling och erfarenhet. Detta innebär i sin tur att dessa anställningar, till skillnad från vad som gäller för statliga anställningar i övrigt, har individens och inte verksamhetens mål och resultat som främsta fokus.

Avtalet är ett fristående tillsvidareavtal och träder ikraft den 1 november 2013.

Logotyper: SEKO; OFR/S,P,O; Saco-S; Arbetgivaverket

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)