Myndighetsledningar i gemensamt förändringsarbete

Tolv myndigheter som jobbar med allt från tv till kemikalier har en sak gemensamt – de kommer delta i ett utvecklingsprogram för verksamhetsutveckling som Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket arrangerar tillsammans.

 

Foto: Mats Wikström, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket och Ulf Bengtsson, generaldirektör på Arbetsgivarverket. Mats Wikström och Ulf Bengtsson, generaldirektörer vid Eknomistyrningsverket respektive Arbetsgivarverket, ser fram emot utvecklingsprogrammet.

Programmet syftar till att stödja myndigheterna i deras effektiviseringsarbete genom att visa på hur det arbetsgivarpolitiska perspektivet och ekonomistyrning hänger samman.

– Det är roligt att se att intresset för att delta varit stort även denna gång. Jag ser fram emot att tillsammans med de tolv ledningarna diskutera hur man kan genomföra ett förbättringsarbete, säger Mats Wikström, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket.

Förra året genomfördes utvecklingsprogrammet för första gången och satsningen föll väl ut.

– För Arbetsgivarverket och ESV är det här ett sätt att visa på kopplingen mellan arbetsgivarpolitiken och ekonomistyrningen. Att arbeta med den utgångspunkten tror jag är viktigt för att nå ända fram med sitt utvecklingsarbete, säger Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Myndigheter som deltar

Statens musikverk

Trafikanalys

Myndigheten för radio & tv

Smittskyddsinstitutet/Folkhälsomyndigheten

Rekryteringsmyndigheten

Länsstyrelsen Örebro län

Vinnova(öppnas i nytt fönster)

Kemikalieinspektionen

Universitetskanslerämbetet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skogsstyrelsen

Läkemedelsverket