Intensiva avtalsförhandlingar sista veckan innan de tidsbegränsade avtalen löper ut

Förhandlingarna på det statliga avtalsområdet går nu med ett högt tempo in i den sista förhandlingsveckan innan de tidsbegränsade avtalen med OFR/S,P,O och SEKO löper ut.

Förhandlingarna är nu inne i en fas där samtliga huvudområden berörs så som löner och villkor, arbetet kring ett nytt tjänstepensionsavtal och inriktningen av ett nytt omställningsavtal.

– Alla större frågor är nu på bordet. Under veckan kommer läget förhoppningsvis att klarna så att vi vet om det finns förutsättningar att nå fram till nya avtal innan de nuvarande avtalen löper ut, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom i en kommentar.

De mest komplicerade frågorna rör enligt Monica Dahlbom arbetet med ett nytt tjänstepensionsavtal och inriktningen för ett nytt omställningsavtal. Avtalen med OFR/S,P,O och SEKO löper ut den 30 september. Med Saco-S har Arbetsgivarverket ett tillsvidareavtal vilket endast löper ut om någon part säger upp avtalet.