Hur bli attraktiv som arbetsgivare?

Arbetsgivarverket genomförde i mitten av juni sin andra träff i aktiviteten Attraktiv arbetsgivare. Deltagare var medlemschefer, kontaktpersoner och andra medarbetare som arbetar specifikt med attraktivitet.

- Temat under dagen var: attrahera, rekrytera och följa upp. Som inspiratör hade vi bjudit in Anna Dyhre, jur kand, författare och uppskattad föreläsare inom området attraktiv arbetsgivare, säger Beatrice Rodin, rådgivare på Arbetsgivarverket och den som är ansvarig för aktiviteten.

Arbetsgivarverkets nya rapport Vägval för samhällsnytta och verksamhetsutveckling (se länk nedan) visar att 86 procent av de nyanställda i staten är stolta över sitt arbete och nästan sju av tio tror att de ännu om fem år kommer att arbeta statligt. Fler än åtta av tio svarar dessutom att deras förväntningar på arbetet uppfyllts i hög eller mycket hög grad.

Dagens seminarium inleddes med att knyta an till rapporten och Anna Dyhre kunde konstatera att när medarbetare väl kommit in i statsförvaltningen är de nöjda med sitt arbete. Men, innan de börjat arbeta inom staten har de inte så stor kunskap om hur spännande och intressant det är.

Kommunikation är nyckeln

Anna Dyhre menar att allt arbete med attraktivitet börjar inifrån: hur kommunicerar vi om oss själva och stämmer det vi kommunicerar överens med vilka vi är? Anna Dyhre framhöll att statsförvaltningen ibland kan vara lite trevande när det gäller att kommunicera bilden av sig själva. Staten har attraktiva och intressanta arbeten som leder till samhällsnytta - precis det som den yngre generationen efterfrågar. Men, vi måste vi bättre på att kommunicera det.

Anna visade några exempel på olika "Jobba hos oss-sidor" från några statliga myndigheter och menade att vi på de här sidorna har möjlighet att använda vår kreativitet. Vad vill vi berätta? Vad innebär arbetet egentligen? Hur upplever de som jobbar här att det är att arbeta på myndigheten? Genom att använda organisationens engagerade medarbetare på dessa sidor som berättar hur det är att jobba inom yrket "på riktigt" blir informationen intressantare för läsaren. Ett bra exempel, enligt Anna, där man lyckats med detta är Kriminalvården.

Såväl en lednings- som en verksamhetsfråga

Anna Dyhre poängterar att arbetet med att bli mer attraktiv som arbetsgivare börjar i toppen:

- Ledningen måste bestämma riktning och mål. En engagerad organisation är bra, men det räcker inte – engagemanget måste finnas i ledningen. Högste chef, HR, kommunikation och IT behöver sedan jobba tillsammans för att lyckas!

- Den långsiktiga aktiviteten Attraktiv arbetsgivare är ett bra initiativ! Det är roligt att så många myndigheter visar ett så stort engagemang i frågan, det är viktigt att sträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi konkurrerar om morgondagens kompetens, det gäller att ha insikt om detta för att klara kompetensförsörjningen, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan.

Attraktiva medarbetare

Deltagarna på seminariet var överens om att den interna rörligheten inom statsförvaltningen behöver öka och att vi behöver arbeta tillsammans i dessa frågor. Några förslag från deltagarna på hur vi kan samarbeta var till exempel att arrangera en "intern arbetsmarknadsdag" för hela eller delar av statsförvaltningen. Ett annat förslag var att frågan ges större utrymme på kommande sektormöten.

Det konstaterades också att det är viktigt att arbeta med samtliga steg i processen, det vill säga attrahera, rekrytera, utveckla och också avveckla. Kronofogden berättade att de aktivt har arbetat med att bli bättre på att avveckla/avsluta på ett bra sätt.

- Vi ser det som en naturlig utveckling att medarbetare lämnar oss efter 3 till 5 år även om vi vill ha dem kvar. Kort sagt, jag är övertygad om att ett positivare synsätt på rörlighet lönar sig, konstaterar Kronofogdens generaldirektör Eva Liedström Adler.

Hur vet man att man är en attraktiv arbetsgivare?

Malin Sundeby, utredare vid Förhandlingsenheten på Arbetsgivarverket, presenterade olika nyckeltal som finns i den statistik som Arbetsgivarverket producerar för sina medlemmar. Statistiken finns alltså, men det gäller att fundera igenom hur och inom vilka områden man kan använda den befintliga statistiken för att mäta om man är attraktiv som arbetsgivare.

- Ett första steg är att definiera vad begreppet attraktiv arbetsgivare innebär i just din organisation. Innebär det att man har låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning, intern rörlighet till andra anställningar eller är det andra nyckeltal man vill mäta, sa Malin Sundeby.

Fakta om aktiviteten

  • En av aktiviteterna i strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken, kopplat till prioriteringen "Verksamheternas behov av utveckling styr kompetensförsörjningen"
  • Gemensamt för de som deltar i aktiviteten är att de har fattat beslut om frågan i respektive ledningsgrupp och redan startat ett arbete i att bli mer attraktiva som arbetsgivare vid sina myndigheter
  • Aktiviteten är en långsiktig satsning som omfattar 6 heldagar under ett års tid
  • 12 medlemsorganisationer deltar

Mer information

Har du frågor eller vill du veta mer – kontakta gärna aktivitetsansvarig Beatrice Rodin, e-post: beatrice.rodin@arbetsgivarverket.se

Ta också del av informationen via länken nedan:

Kriminalvården/Jobba hos oss