Goda karriärmöjligheter för ekonomer i staten

Antalet ekonomer som arbetar inom statlig verksamhet blir allt fler, inte minst på chefssidan. Ökade krav på uppföljning och ekonomistyrning gör ekonomer attraktiva i de statliga verksamheterna, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson i tidningen Framtidens Karriär – civilekonom.

Bara under 2011 anställdes 1 200 ekonomer i staten. Ekonomer har också kvaliteter som ofta gör dem till goda chefer, bland annat kompetens kring utvecklingsfrågor. Här finns just nu goda möjligheter till toppjobb inom staten eftersom många högre chefer närmar sig pensionsåldern, framhåller Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

Ett samhällsintresse i kombination med en civilekonomexamen ger bra förutsättningar för att få ett spännande jobb i staten.

– En ekonomexamen kryddad med statistik och nationalekonomi är attraktiv inom väldigt många verk och departement, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Även Roger Vilhelmsson har intervjuats i tidningen Framtidens karriär – civilekonom. Läs intervjuerna här:

(Sidan har tagits bort på den länkade webbplatsen.)