Franska ministrar fick veta mer om svenska 90-talsreformer

Två franska ministrar deltog den 25 mars i ett rundabordssamtal på franska ambassaden om Sveriges hantering av 90-talskrisen. En av deltagarna var Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson, som berättade om den arbetsgivarpolitiska delegeringen samt Trygghetsavtalet och Trygghetsstiftelsen.

Pierre Moscovici, finansminister, och Marilyse Lebranchu, minister för offentlig förvaltning, hade bett att få träffa personer med erfarenhet och kunskap om svensk 90-talspolitik. De fick höra redovisningar av bland andra Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, Jens Henriksson, VD för Stockholmsbörsen och tidigare statssekreterare samt Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

Seminariet inleddes med att Marilyse Lebranchu kort beskrev hur fransk offentlig förvaltning arbetar med en modernisering och decentralisering som bland annat ska bidra till ett minskat budgetunderskott.

Därefter berättade Ulf Bengtsson om den statliga sektorns partsutveckling från 60-talet och framåt, den nuvarande arbetsgivarpolitiska delegeringen och Arbetsgivarverkets organisation. Han beskrev också statlig lönepolitik relativt den konkurrensutsatta sektorn och med individuell lönesättning. Ulf Bengtsson berättade sedan om Trygghetsavtalet och Trygghetsstiftelsen. Stiftelsens arbete med omställning och resultat är särskilt intressanta för Frankrike som försöker utveckla rörligheten bland offentligt anställda – utan uppsägningar.

Lars Calmfors lyfte fram Sveriges arbete med att stärka och behålla konkurrenskraften genom och efter kronans omfattande devalvering hösten 1992. Genom arbetet över blockgränserna kunde omfattande och nödvändiga reformer genomföras, såsom skattereformen, pensionsreformen och en budgetlag med rambudgetering.

Jens Henriksson, som var politisk sakkunnig och senare statssekreterare vid Finansdepartement från 1994 till 2006, presenterade ett antal centrala ställningstaganden som låg till grund för Sveriges hantering av krisen, bland andra:

  • "Den som är satt i skuld är inte fri."
  • Ta ledningen och initiativet i saneringsarbetet.
  • Sätt tydliga mål för alla att uppnå så kan man diskutera medlen sedan.
  • Visa att besparingsåtgärderna är en utmaning för alla och inte enbart för vissa grupper genom att presentera flertalet åtgärder samtidigt.

Sammantaget var de franska ministrarna både intresserade av processen för att förankra och få stöd för besluten och beslutens effekter.