Från förmån till premie

Ett helt premiebaserat system för tjänstepensioner inom staten skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det sa Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson vid Pensionsdagen den 25 september.

Foto: Ulf Bengtsson talade om tjänstepensioner på Pensionsdagen. Ulf Bengtsson talade om tjänstepensionerna inom den statliga sektorn.

Pensionsdagen arrangeras årligen av SPV, Statens tjänstepensionsverk, och vänder sig till intresserade av pensionsfrågor och samhällsekonomi. Årets tema handlade om den enskildes valmöjligheter inför pensioneringen. Förutom Ulf Bengtsson medverkande bland andra Klas Eklund, ekonom vid SEB, adjungerad professor vid Lunds Universitet och medlem av regeringens framtidskommission, och Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna.

Ulf Bengtsson, som talade under rubriken "Framidens pensioner", sa att vi behöver förlänga arbetslivet för att klara statsfinanserna och för att framtidens pensioner ska bli tillräckligt bra.

– Hittills har diskussionen mest handlat om hur vi kan jobba längre i slutet av arbetslivet, men minst lika viktigt är hur tidigt vi träder in på arbetsmarknaden, sa Ulf Bengtsson.

Etableringen på arbetsmarknaden sker allt senare i livet. Idag är genomsnittsåldern för att ta en högskoleexamen i Sverige 29,5 år, och åldern har gradvis höjts under senare år.

– En 35-åring idag har förlorat två år av sitt arbetsliv jämfört med en 35-åring för tjugo år sedan. Det påverkar naturligtvis också pensionen, sa Ulf Bengtsson.

Ulf Bengtsson beskrev också systemet för tjänstepensioner inom staten, som består av en premiebestämd del och en förmånsbestämd del. Den förmånsbestämda delen innebär bland annat att pensionsinbetalningarna från Arbetsgivaren ofta är som störst de sista åren före pensioneringen, något som kan skapa både in- och utelåsningseffekter på arbetsmarknaden, enligt Ulf Bengtsson.

– Om du som statsanställd närmar dig 65 och vill byta jobb till privat sektor, förlorar du i regel mycket på det efter pensionen. Det kan också vara mycket kostsamt för en statlig arbetsgivare att anställa personer som närmar sig pensionsåldern. Detta hämmar rörligheten på arbetsmarknaden och försvårar för arbetsgivare att få en effektiv kompetensförsörjning. Därför vill Arbetsgivarverket gå mot ett system för tjänstepensioner inom staten som är helt premiebaserat, avslutade Ulf Bengtsson.