Främlingsfientlighet och rasism på arbetsplatsen är oacceptabelt

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) framhöll på sitt senaste möte det gemensamma ansvaret för arbetsgivare och fack att fördjupa samverkan för att motverka främlingsfientlighet och rasism i arbetslivet.

Det finns aktivitet och strömningar i vårt samhälle som predikar att olikhet i etnisk och kulturell bakgrund också är grund för olika människovärde. De strömningarna måste parterna på arbetsmarknaden med kraft bjuda motstånd, sa Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverkets generaldirektör, i samband med det senaste Ria-mötet den 11 januari. Ria fick vid mötet lyssna på ett föredrag av organisationen Expo som granskar utvecklingen i Europa och Sverige när det gäller främlingsfientlighet . Även om arbetslivet är en i grunden enande arena, där kompetens i sak lyfts fram, varnade Expo för tendenser till ökande främlingsfientlighet även där.

Inom staten är de statliga arbetsgivarnas strategi för inkluderande synsätt det främsta verktyget för att driva inkluderande arbetsplatser. Följer man strategin får man en arbetsgivarpolitik som fokuserar på kompetens och bortser från ovidkommande faktorer och en arbetsplats som är fri från diskriminering och trakasserier, säger utredare Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverkets representant i Rias beredningsutskott. Och detta samtidigt som man stödjer verksamhetsutveckling och optimerar ett effektivt resursnyttjande.

Ria bildades på parternas initiativ 1998 för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Rådet arbetar för att förebygga och motverka etnisk diskriminering och trakasserier i arbetslivet. I Ria sitter företrädare för arbetsmarknadens centrala parter: Christer Ågren, vice vd för Svenskt näringsliv, Håkan Sörman, vd för Sveriges kommuner och landsting, Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket, Ingela Edlund, andre vice ordförande för LO, Eva Nordmark, ordförande för TCO samt Göran Arrius, ordförande för Saco.