Fortsatta avtalsförhandlingar på statens område

Under den gångna veckan har parterna på det statliga avtalsområdet träffats både gemensamt och i enskilda förhandlingar.

Efter att fokus under förra veckan legat på att klargöra och förtydliga de yrkanden som parterna överlämnade innan semestern, har förhandlingarna nu börjat inriktas på sakfrågor som exempelvis löner och trygghetsfrågor.

– Jag kan konstatera att parterna står långt ifrån varandra på flera områden men jag upplever samtidigt att förhandlingsklimatet är konstruktivt, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom, i en kommentar.

Både Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och SEKO har tidigare uttalat att ambitionen i förhandlingarna är att ha ett färdigt avtal innan det nuvarande avtalet om löner löper ut den 30 september.

– Jag ser i nuläget ingen anledning till att tro att den målsättningen inte skulle vara möjlig att uppnå, säger Monica Dahlbom.

Förhandlingarna med Saco-S har dock inte samma tidspress då parterna har ett gällande tillsvidareavtal om löner och villkor. Under den kommande veckan är nya förhandlingstillfällen inbokade.