Flera större frågor i fokus i avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna på det statliga avtalsområdet fortsätter enligt tidsplan. Fokus i förhandlingarna riktas nu mot tre större områden: de framtida löneavtalen, Arbetsgivarverkets yrkanden kring ett nytt omställningsavtal och en översyn av tjänstepensionsavtalet.

Arbetsgivarverket har träffat parterna OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO både gemensamt och enskilt. Kring frågorna om framtida löneavtal, ett nytt omställningsavtal och översynen av tjänstpensionsavtalet har parterna fokuserat på att tydliggöra sina ståndpunkter och föra en fördjupad diskussion kring dessa.

– Även om fokus ligger på dessa tre stora områden har även övriga yrkanden berörts och varit föremål för diskussioner. Min uppfattning är att vi nu går in i ett mer intensivt skede i avtalsförhandlingarna, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom i en kommentar.

Den fördjupade diskussionen har lett till att ett antal frågor har ställs mellan parterna som kommer att behöva besvaras framöver. Enligt Arbetsgivarverkets förhandlingsledning är syftet med frågorna att försöka tydliggöra om och i så fall var det finns gemensamma utgångspunkter och synsätt som de fortsatta diskussionerna kan bygga vidare på.