Finns drömjobben i staten?

Frågan ställdes av Fackförbundet ST vid ett seminarium i Almedalen, där ST:s ordförande Britta Lejon och Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson deltog. ST har genomfört en undersökning som bland annat kartlägger hur man blir en attraktiv arbetsgivare inom staten. Man lyfter också fram två goda exempel: Trafikverket och Riksbanken.

Bild: Alexander Armiento, Britta Lejon och Ulf Bengtsson

Alexander Armiento, chefredaktör för ST:s tidning "Publikt" och moderator för debatten, ST:s ordförande Britta Lejon och Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson.

Undersökningen presenteras i rapporten "Framtidsjobb i staten 2013-2018" och bygger på en enkätundersökning som gjorts bland personal med rekryteringsansvar hos omkring 70 statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Rekryterarna lyfter fram tre områden som är centrala för att bli attraktiv som arbetsgivare: Bilden av staten som arbetsgivare behöver förbättras, mer resurser krävs för att kunna tillhandahålla attraktiva arbetsvillkor men framförallt behöver statliga arbetsgivare kunna erbjuda intressanta karriärvägar.

− Efterfrågan på karriärvägar ser vi också i en undersökning som Arbetsgivarverket nyligen genomfört där vi frågat nyanställda i staten vad man efterfrågar hos arbetsgivaren. Framför allt gäller det personer som redan börjat i en statlig anställning, sa Ulf Bengtsson. Vad som däremot är avgörande för att faktiskt välja att söka ett statligt jobb, är i stor utsträckning möjligheten att få bidra till att göra samhällsnytta och få ett meningsfullt arbete.

− Vi ska inte heller glömma bort att staten i stort redan är en attraktiv arbetsgivare, även om vi för den skull inte får luta oss tillbaka och tro att inget kan förbättras, fortsatte Ulf Bengtsson. Vi måste titta på hur vi kan behålla attraktionskraften för dem som redan är anställda. Det kan vi göra genom att erbjuda kompetens- och karriärutveckling men också genom att sätta tydliga mål och visa på hur varje medarbetare kan bidra för att uppfylla dessa.

Britta Lejon höll med om att staten i stort redan är en attraktiv arbetsgivare. Men hon pekade samtidigt på vissa problem som ST ser. Det gäller den ökande stressen på arbetsplatserna, en ökande grad av detaljstyrning som hämmar professionalismen i yrkesrollen och anställningstryggheten.

− Varför ska staten vara sämst i klassen när det gäller andelen visstidsanställningar? frågade Britta Lejon.

− Vi är inte sämst, svarade Ulf Bengtsson, som påpekade att en stor andel av visstidsanställningarna finns inom högskolesektorn och är fullt förenliga med rådande kollektivavtal.

Den ökande stressen på statliga arbetsplaster är ett problem som också Arbetsgivarverket känner väl till.

− Jag tror det är viktigt att vi pratar om hur den hälsofrämjande arbetsplatsen ska se ut, sa Ulf Bengtsson.

Trafikverket lyftes fram som en statlig arbetsgivare som lyckats väl med att bli attraktiv. Seminariet gästades av Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm som pekade på tre konkreta åtgärder som genomförts på myndigheten för att öka och bibehålla attraktiviteten: Man har infört en karriärstege med tydliga steg, man använder medarbetarna som ambassadörer för att förmedla bilden av en modern myndighet och man har antagit en ny arbetsordning för att minska detaljstyrningen.

− Förändringarna har tagit tid men jag är övertygad om att de varit nödvändiga, sa Gunnar Malm.

− Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för vår kompetensförsörjning.

Mer information

Rapport från Fackförbundet ST: Framtidsjobb i staten 2013-2018 (PDF-dokument, )

Rapport från Arbetsgivarverket: Vägval för samhällsnytta och utveckling