Bättre dialog kan ge tryggare anställningar inom högskolan

Var tredje universitetslärare är tidsbegränsat anställd, konstaterar fackförbundet Sulf (Sveriges universitetslärarförbund) i en färsk rapport. Det var också ämnet för en debatt där Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson deltog under Almedalsveckans tredje dag.

Bild: Karin Åmossa, chefsutredare vid Sulf, Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet, Ulf Bengtsson, generaldirektör vid Arbetsgivarverket och Alexandra Krettek, forskare vid Nordic School for Public Health.

Karin Åmossa, chefsutredare vid Sulf, Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet, Ulf Bengtsson, generaldirektör vid Arbetsgivarverket och Alexandra Krettek, forskare vid Nordic School for Public Health, deltog i debatten.

Den höga andelen visstidsanställningar vid landets universitet och högskolor medför problem för de visstidsanställda men kan också på sikt leda till en kvalitetsförsämring av högskolan, menar Sulf och chefsutredaren Karin Åmossa. Många tidsbegränsade anställningar efter varandra med en ovisshet om framtiden riskerar att leda till lägre engagemang, sämre mående och att kompetenta medarbetare ser sig om efter annat att jobb. Detta skapar lägre produktivitet och sämre kvalitet, och kan på sikt orsaka en "brain drain", där de mest kompetenta medarbetarna lämnar akademierna för arbete på annat håll, skriver Sulf i rapporten.

Sulf föreslår ett antal åtgärder för att öka anställningstryggheten. Framförallt vill man halvera andelen tidsbegränsade anställningar för forskande och undervisande personal. Man vill också öka chefernas kompetens om reglerna kring olika anställningsformer så att rädslan för att tillsvidareanställa försvinner. Man pekar också på att fack och arbetsgivare tillsammans kan underlätta tillsvidareanställningar genom att genomföra övertalighetsprocesser på ett snabbt och effektivt sätt.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson var kritisk till att rapporten huvudsakligen utgår från individens perspektiv och delvis missar samhällsperspektivet.

− Högskolor och universitet har ett uppdrag att leverera kompetens till andra sektorer på arbetsmarknaden, sa Ulf Bengtsson. Det finns därför ett samhällsintresse av att en ström av medarbetare rör sig från akademierna till andra sektorer.

Ulf Bengtsson pekade också på chefens ansvar att vara tydlig med vilka framtidsutsikter som finns för varje enskild medarbetare och vad som krävs och förväntas för att man ska nå dit.

− Som chef ska man inte heller vara rädd för att tillämpa uppsägningsreglerna för tillsvidareanställda som finns i Lagen om anställningsskydd (Las), sa Ulf Bengtsson.

Ulf Bengtsson fick frågan vad Arbetsgivarverket kan göra för att höja kunskapen om anställningsreglerna bland arbetsgivare inom universitet och högskola, ett av åtgärdsförslagen i rapporten.

− Vi ställer gärna upp med utbildningar i detta om våra medlemmar vill det, svarade Ulf Bengtsson.

Vid den avslutande frågestunden påpekade Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och en av åhörarna, behovet av att snabba på processen för uppsägningar av tillsvidareanställda vid övertalighet.

− Att processen ofta tar lång tid kan avskräcka rektorer från att tillsvidareanställa, menade Pam Fredman. Hon pekade på att facket också har ett ansvar för att genomföra snabba och korrekta processer.

Hon fick medhåll av Karin Åmossa.

− Fack och arbetsgivare måste prata mer med varandra för att få till stånd en dialog i dessa frågor.