Avtalsförhandlingarna återupptas efter sommaruppehållet

Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna återupptar nu förhandlingarna i avtalsrörelsen efter ett uppehåll under sommaren.

Parterna växlade yrkanden den 19 juni och från och med måndag den 19 augusti är förhandlingarna i gång igen. Ett flertal förhandlingsmöten är utsatta under den kommande perioden. Vid vissa tillfällen kommer förhandlingarna att ske vid gemensamma möten mellan samtliga parter och vid andra tillfällen enskilt mellan Arbetsgivarverket och en eller två av motparterna.

Enligt den tidsplan som parterna är överens om ska förhandlingarna vara avslutade och nya avtal undertecknade senast den 30 september, då de nu gällande tidsbegränsade avtalen med OFR/S,P,O och SEKO löper ut.

Genom tillsvidareavtalet (RALS 2010–T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S har förutsättningarna för förhandlingsarbetet delvis förändrats. I de förhandlingsfrågor som berör sådana avtal som är gemensamma med de övriga arbetstagarorganisationerna, så följer förhandlingarna samma tidsplan som den ovan angivna. Men i övrigt måste inte frågor med Saco-S vara avslutade den 30 september.