Avtal med OFR/S,P,O och SEKO förlängt för att möjliggöra fortsatta förhandlingar

De avtal kring löner och villkor med OFR/S,P,O och SEKO som löpte ut måndagen den 30 september är förlängt tillsvidare med två dagars uppsägning vilket innebär att parterna på det statliga avtalsområdet fortsätter sina förhandlingar.

– Att avtalet med OFR/S,P,O och SEKO prolongeras för fortsatta förhandlingar är positivt och betyder att parterna ser möjligheter att kunna träffa ett avtal även om det fortfarande finns frågor som kvarstår att hantera, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom i en kommentar.