Arbetsmarknadens parter diskuterade jämställda löner

Att parternas långsiktiga lönebildningsarbete och förberedelsearbetet innan lönerevisionen startar är långt viktigare för att motverka osakliga löneskillnader än kontroller efteråt. Det sa Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom då Medlingsinstitutets höll konferens om jämställdhet och lön.

Foto: Jonas Milton, Almega; Monica Dahlbom, Arbetsgivarverket och Agneta Jöhnck, Sveriges Kommuner och Landsting Jonas Milton från Almega, Monica Dahlbom från Arbetsgivarverket och Agneta Jöhnk från Sveriges Kommuner och Landsting var några av deltagarna i panelen vid Medlingsinstitutets konferens.

Medlingsinstitutet hade till tisdagens seminarium bjudit in representanter för arbetsgivare och fack från både offentlig och privat sektor, för att diskutera orsaker till löneskillnader mellan kvinnor och män och vad partssystemet kan göra för att minska skillnaderna.

Medlingsinstitutet visade statistik på att staten är den sektor där den ovägda löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat mest åren 2005–2010. Med ovägd menas att hänsyn inte tas till skillnader mellan grupperna män och kvinnor när det exempelvis gäller yrke, sektor, utbildning, ålder eller deltidsarbete. I genomsnitt minskade löneskillnaden 2,4 procent på arbetsmarknaden som helhet under den aktuella perioden. F��r statens del var minskningen samtidigt 5,4 procent.

Att lönediskriminering medvetet förekommer på arbetsmarknaden trodde varken arbetsgivare eller fack. Däremot diskuterades de sakliga faktorerna som påverkar löneskillnaderna desto mer, till exempel att kvinnor i högre grad arbetar deltid och att lönenivåer ofta skiljer sig mellan mans- och kvinnodominerade sektorer.

Att lönenivåerna ofta är högre för industriarbetare än för kvinnor i vården är ett exempel på så kallad värdediskriminering, menade flera fackliga företrädare. Arbetsgivare och fack från industrisektorn menade däremot att löneskillnaderna är försvarbara då risken för arbetslöshet är högre inom industrin och att skattefinansierad verksamhet inte ska driva upp lönekostnaderna för den konkurrensutsatta sektorn.

Monica Dahlbom framhöll i diskussionen att individuell lön utifrån resultat och skicklighet är det bästa sättet att motverka osakliga löneskillnader.

– Jämställda löner är en värderingsfråga som arbetsgivare och fack gemensamt måste ta ansvar för. Utvecklingen inom staten visar att vi är på rätt väg och vi ska fortsätta på den vägen, sa Monica Dahlbom.

Mer information

Medlingsinstitutets rapport "Vad säger den officiella statistiken om löneskillnader mellan män och kvinnor 2012" (PDF-dokument, )(öppnas i nytt fönster)

"Ny rörelse på arbetsmarknaden" – kommentar från Medlingsinstitutet kring seminariet "Jämställdhet och lön".