Arbetsgivarverket tar över ordförandeskapet i Rådet för integration i arbetslivet

Generaldirektör Ulf Bengtsson är sedan förra veckan ordförande i Rådet för integration i arbetslivet (Ria). Ulf Bengtsson tog över ordförandeklubban från LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund.

Rådet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som är fritt från diskriminering och tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund. Ordförandeskapet cirkulerar halvårsvis mellan organisationerna LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges kommuner och landsting.

Det är förmån att som ordförande få arbeta tillsammans med de centrala parterna på arbetsmarknaden i den mycket viktiga frågan att öka integrationen i arbetslivet. Ett inkluderande synsätt i arbetslivet är ytterst en fråga om förbättrad effektivitet på arbetsmarknaden, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson.

Läs mer

Rådet för integration i arbetslivet, Ria