Sjukfrånvaro i tabeller

Här finns information om sjukfrånvaro i tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

Sjukdagar (sjuklönedagar + sjukpenningdagar) för anställda i staten (dagar per år)
ÅrSjukdagar totaltSjuklönedagarSjukpenningdagar
2010 9,9 4,0 5,9
2011 10,8 4,3 6,5
2012 11,7 4,6 7,1
2013 12,8 4,8 8,0
2014 13,7 4,7 9,0
2015 15,5 5,1 10,4
2016 16,2 5,3 10,9
2017 15,5 5,5 10,0
2018 15,1 5,8 9,3
2019 14,2 5,5 8,7
2020 15,0 6,6 8,4

 

 

Sjukfrånvaro för anställda i staten, i procent av arbetstiden
ÅrDag 1- 14 (sjuklön)Dag 15 +Varav långtidssjukskrivna (dag 60+)Sjukfrånvaro totalt
2010 0,74 2,13 1,44 2,88
2011 1,04 1,73 1,29 2,78
2012 1,15 1,97 1,46 3,12
2013 1,13 2,06 1,58 3,19
2014 1,16 2,37 1,88 3,53
2015 1,20 2,66 2,14 3,86
2016 1,19 2,79 2,23 3,98
2017 1,13 2,71 2,18 3,84
2018 1,20 2,58 2,04 3,78
2019 1,20 2,46 1,93 3,66
2020 1,36 2,49 1,75 3,85
2021 1,00 2,36 1,75 3,37

 

Sjukfrånvaro för hela arbetsmarknaden, i procent av arbetstiden
ÅrAndel
1990 6,1
1991 5,5
1992 4,8
1993 4,5
1994 3,8
1995 3,6
1996 3,2
1997 3,2
1998 3,6
1999 4,3
2000 4,8
2001 5,1
2002 5,5
2003 5,5
2004 5,2
2005 5,0
2006 4,6
2007 4,1
2008 3,7
2009 3,4
2010 3,1
2011 3,1
2012 3,3
2013 3,5
2014 3,6
2015 3,9
2016 3,8
2017 3,7
2018 3,5
2019 3,5
2020 4,3
2021 4,0