Personalomsättning i staten med tabeller

Här kan du läsa Personalomsättning i staten med tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

Personalomsättningen mäter i vilken omfattning medarbetare i en organisation slutar och byts ut, det vill säga omsätts, under ett verksamhetsår.

Antal anställda i staten 2022 är 269410 personer.

Hur räknas personalomsättning ut?

Om totala antalet anställningar har ökar under ett år (fler har nyanställts än slutat):

  • Nyanställda > Slutat: Slutat år 0/((Antal anställda år -1 + Antal anställda år 0)/2)
  • Det vill säga antalet som slutat under året dividerat med genomsnittet av antal anställda under samma år plus året innan.

Om totala antalet anställningar har minskat under ett år (fler har slutat än nyanställts):

  • Nyanställda < Slutat: Nyanställda år 0/((Antal anställda år -1 + Antal anställda år 0)/2)
  • Det vill säga antalet som nyanställts under året dividerat med genomsnittet av antal anställda under samma år plus året innan.
Personalomsättning för anställda i staten respektive år (uttrycks i procent)
ÅrAlla
2012 11,1
2013 10,7
2014 10,3
2015 10,9
2016 11,7
2017 11,7
2018 12,6
2019 12,1
2020 10,4
2021 9,8
2022 11,9

 

Nyanställda i staten 2022 
  AntalProcent
Ny i staten  29882 81
Kommer från annan myndighet 7140 19
Total 37022 100

 

Avslutade anställningar 2022
  AntalProcent
Byter myndighet 6736 22
Går i pension 3411 11
Lämnar staten 20410 67
Totalt 31825  

 

Hur länge har de som slutat 2022 varit anställda?
  Procent
0 till 4 år 51
5 till 9 år 19
Mer än 10 år 30

 

Personalomsättning i diagram