Personalomsättning i staten med tabeller

Här kan du läsa Personalomsättning i staten med tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

Personalomsättningen mäter i vilken omfattning medarbetare i en organisation slutar och byts ut, det vill säga omsätts, under ett verksamhetsår.

Personalomsättningen varierar mellan olika ålderskategorier och verksamhetsinriktningar.

Personalomsättning för anställda i staten inom respektive åldersgrupp (uttrycks i procent)
ÅrAllaUpp till 29 år30 till 49 år50 år eller äldre
2012 11,1 17,8 9,8 4,8
2013 10,7 16,8 8,9 4,6
2014 10,3 15,6 8,8 4,5
2015 10,9 17,1 9,3 4,7
2016 11,7 18,8 10,4 5,2
2017 11,7 17,0 11,0 5,9
2018 12,6 20,9 11,7 5,5
2019 12,1 17,4 11,7 5,5
2020 10,4 14,9 9,7 5,8
2021 9,8 15,6 9,0 5,5

Personalomsättning i diagram och med förklaringar till hur personalomsättning räknas ut