Verksamhetsinriktning

Verksamheten inom offentlig sektor grupperas efter en internationell klassifikation, Cofog (Classification of the Functions of Government).

Det är ett system som är framtaget av OECD och FN som syftar till att redovisa sektorns utgifter efter deras funktion eller ändamål. Den används bland annat för redovisning inom nationalräkenskaperna och för internationella jämförelser av offentlig verksamhet.

Idag används COFOG av en lång rad länder vilket innebär att vi kan göra internationella jämförelser. Klassifikationen har tio huvudgrupper, men i Arbetsgivarverkets redovisning har antalet grupper reducerats till sju.

Cofog (Classification of the Functions of Government) [Eurostat]

Flest statsanställda finns i gruppen utbildning, och minst antal i gruppen fritid, kultur och religion. Störst förändring sedan 2010 har skett inom socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård och inom försvar som ökat kraftigt, och ökningar har skett inom samtliga inriktningar. De senaste åren sedan 2015 har antalet anställda relativt ökat kraftigast inom Näringslivsfrågor inklusive miljöskydd och bostadsförsörjning. Det är också inom denna inriktning som antalet ökade mest under det senaste året, medan antalet minskade kraftigt inom socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård.

Antalet statsanställda per verksamhetsinriktning (Cofog-grupp) 2002-2018

Ladda ned excelfilen Antalet statsanställda per verksamhetsinriktning (Cofog-grupp) 2002-2018

Diagram: Antal statsanställda efter verksamhetsinriktning 2002-2018

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.