Verksamhetsinriktning

Verksamheten inom offentlig sektor grupperas efter en internationell klassifikation, Cofog (Classification of the Functions of Government).

Det är ett system som är framtaget av OECD och FN som syftar till att redovisa sektorns utgifter efter deras funktion eller ändamål. Den används bland annat för redovisning inom nationalräkenskaperna och för internationella jämförelser av offentlig verksamhet.

Idag används COFOG av en lång rad länder vilket innebär att vi kan göra internationella jämförelser. Klassifikationen har tio huvudgrupper, men i Arbetsgivarverkets redovisning har antalet grupper reducerats till sju.

Cofog (Classification of the Functions of Government) [Eurostat]

Flest statsanställda finns i gruppen utbildning, och minst antal i gruppen fritid, kultur och religion. Störst förändring sedan 2007 har skett inom socialt skydd och inom försvar som ökat kraftigt, och inom näringslivsfrågor som minskat, främst till följd av bolagiseringar av myndigheter inom infrastrukturområdet. Sedan 2014 har antalet anställda relativt sett också ökat kraftigast inom båda dessa grupper. Antalsmässigt ökade samhällsskydd och rättsskipning under det senaste året mest, näst efter försvar.

Antalet statsanställda per verksamhetsinriktning (Cofog-grupp) 2002-2017

Ladda ned filen Antalet statsanställda per verksamhetsinriktning (Cofog-grupp) 2002-2017 (xls).

Diagram: Antal statsanställda efter verksamhetsinriktning 2002-2017

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.