Antal kvinnor och män

Antalet statsanställda minskade något under 1990-talet för att sedan ligga relativt konstant under 2000-talet. Antalet statsanställda har sedan ökat successivt varje år sedan 2008. Antalet är nu nästan lika stort som det var 1995.

År 2009 var kvinnorna för första gången fler än männen. Denna utveckling har fortsatt 2010-2017. Främst har antalet anställda kvinnor liksom män under de senaste åren före år 2013 ökat inom verksamhetsområdet Utbildning. Andelen kvinnor är däremot störst inom Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård, vilken också är den verksamhetsinriktning som ökat antal anställda mest efter 2013. Det är inom denna inriktning som ökningen av anställda, både män och kvinnor, i huvudsakligen skett de senaste åren. Läs mer under rubriken "Verksamhetsinriktning" i menyn till höger.

Antal statsanställda kvinnor och män 1995-2017

Ladda ned excelfilen Antal statsanställda kvinnor och män 1995-2017.

Diagram: Antal statsanställda kvinnor och män i staten 1995-2017

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.