Medarbetare

Av de cirka 250 000 statsanställda är drygt hälften kvinnor. Även om könsfördelningen i staten som helhet är jämn finns stora skillnader inom olika verksamhetsgrenar.

Om man jämför med övriga arbetsmarknaden så är statsanställda i snitt äldre och har generellt en högre utbildning än på arbetsmarknaden i stort. Statlig verksamhet finns i hela landet även om den är koncentrerad till Stockholmsområdet.