Medarbetare

Av de cirka 270 000 statsanställda är drygt hälften kvinnor. Även om könsfördelningen i staten som helhet är jämn finns stora skillnader inom olika verksamhetsgrenar.

Om man jämför med övriga arbetsmarknaden är statsanställda i snitt äldre och har generellt en högre utbildning än på arbetsmarknaden i stort. Statlig verksamhet finns i hela landet men flest statligt anställda finns i Stockholms län.