Lönespridning

Under de senaste två åren har lönespridningen för månadsavlönade minskat från 80 procent till 78 procent. Dessförinnan hade lönespridningen ökat stadigt, 1997 var den endast 72 procent.

Lönespridningen är större för män än för kvinnor. För män uppgår lönespridningen till 86 procent och för kvinnor till 71 procent.

Lönefördelning totalt och per kön september 2016 uppdelat i klasser om 2000-tals kronor

Ladda ned filen Lönefördelning totalt och per kön september 2016 uppdelat i klasser om 2000-tals kronor (xlsx).

Diagram: Lönespridning

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter ingår inte. Enbart anställda med månadslön samt med en arbetstidsomfattning om minst 40 procent av heltid ingår.

Av de statsanställda har 42 procent av kvinnorna och 37 procent av männen har en lön som i september 2016 låg under 30 000 kronor. I intervallet 30 000 kronor till 40 000 kronor återfinns 36 procent av kvinnorna och 33 procent av männen. Bland kvinnor har 22 procent en lön som överstiger 40 000 kronor. Motsvarande andel bland männen är 30 procent.