Lönespridning

Under de senaste tre åren har lönespridningen för månadsavlönade minskat från 80 procent till 78 procent. Dessförinnan hade lönespridningen ökat stadigt, 1997 var den endast 72 procent.

Lönespridningen är större för män än för kvinnor. För män uppgår lönespridningen till 85 procent och för kvinnor till 71 procent, dock minskar lönespridningen för båda könen.

Lönefördelning totalt och per kön september 2017 uppdelat i klasser om 2000-tals kronor

Ladda ned filen Lönefördelning totalt och per kön september 2017 uppdelat i klasser om 2000-tals kronor (xlsx).

Diagram: Lönespridning

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter ingår inte. Enbart anställda med månadslön samt med en arbetstidsomfattning om minst 40 procent av heltid ingår.

Av de statsanställda har 38 procent av kvinnorna och 33 procent av männen har en lön som i september 2017 låg under 30 000 kronor. I intervallet 30 000 kronor till 40 000 kronor återfinns 37 procent av kvinnorna och 33 procent av männen. Bland kvinnor har 25 procent en lön som överstiger 40 000 kronor. Motsvarande andel bland män är 34 procent.