Hälsa & arbetsmiljö

Statsanställda är mindre sjuka än anställda i andra sektorer. Det hänger samman med att arbetsmiljön inom staten oftast är bra med eget inflytande och små risker för fysiska arbetsskador.

På flera områden upplever statsanställda sin arbetssituation mer positiv än sysselsatta på arbetsmarknaden totalt sett. Statligt anställda upplever i högre grad att de har ett omväxlande, obundet och meningsfullt arbete. En större andel statligt anställda anser att de har ett i hög grad intressant och stimulerande arbete i jämförelse med arbetsmarknaden som helhet.