Arbetsgivarverkets medlemmar

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Medlemmarna i Arbetsgivarverket är antingen obligatoriska (myndigheter under regeringen) eller frivilliga. Arbetsgivarverket erbjuder också service till myndigheter under riksdagen dessa är dock inte medlemmar i Arbetsgivarverket. Denna sida visar den statliga sektorns relation till Arbetsgivarverket som medlemsorganisation. På Fakta om staten i övrigt utgår statistiken från myndigheter under regeringen.