Personalomsättning

Personalomsättningen mäter i vilken omfattning medarbetare i en organisation slutar och byts ut, det vill säga omsätts, under ett verksamhetsår. I statistiken ingår alla som slutar, även de som byter arbete inom staten eller går i pension. Personalomsättningen varierar mellan olika ålderskategorier där omsättningen bland yngre medarbetare är markant högre än för äldre. Även inom olika verksamhetsinriktningar varierar personalomsättningen men inte lika mycket som mellan olika åldersgrupper.

Statistiken omfattar drygt 262 000 anställda. Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår.