Anställda i staten

På den här sidan ser du övergripande statistik om sveriges statliga myndigheter och statsanställda från 1980. Du kan själv välja vilket år du vill titta på.

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller riksdagen. Anställda hos statliga bolag och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.

Observera att definitionen på att en myndighet lagts ner eller är ny är ganska vid. Det kan även handla om sammanslagningar eller namnbyten. Tidpunkten som redovisas i diagrammet nedan motsvarar inte alltid det faktiska beslutsdatumet eftersom statistiken mäter det första och sista året som en myndighet har anställd personal. Ju äldre statistiken är desto större sannolikhet att datum och namn på myndigheter inte helt stämmer.

Övergripande statistik om Sveriges statliga myndigheter och statsanställda

Du kan välja vilket år du vill titta på genom att dra i reglaget längst ner i den första diagramrutan, eller välja ett år i drop down-listen. Du kan också välja att titta på statistik för endast ett kön genom att klicka på stapeln "män" respektive "kvinnor". Vill du gå tillbaka till ursprungsvyn gör du det genom att ladda om din vy i webbläsaren. I utfällt läge kan menyn täcka en bit av statistiken, du kan fälla upp menyn genom att trycka på minussymbolerna.

 

Arbetsområden i staten

Arbetsområdena speglar de statliga verksamheternas bredd och mångfalden av arbetsuppgifter. Många  av dessa arbetsområden förekommer inom flertalet myndigheter medan vissa arbetsuppgifter som exempelvis polis- och kriminalvårdsarbete är specifika för endast en myndighet.

I diagrammet nedan ser du de tio arbetsområden som har flest anställda i staten. Genom att placera pekaren på respektive arbetsområde i diagrammet ser du antalet anställda.

Du kan välja vilket år du vill titta på genom att dra i reglaget under datumfältet. Du kan också välja om du vill titta på endast kvinnor eller män eller endast ett specifikt verksamhetsområde. Klickar du på pilarna (>>>) kommer du till en tabell  som visar samtliga arbetsområden.

Arbetsområden 10 i topp 

  1. Inspektion och tillsyn  
  2. Polisarbete
  3. Samhällsutredare
  4. Utbildning teknik och naturvetenskap
  5. Militärt arbete 
  6. Utbildning samhällsvetenskap
  7. Internt stöd och administration
  8. Kriminalvårdsarbete
  9. IT systemutveckling
  10. Arbetsförmedling