”Lönebildningen ska vara verksamhetsnära”

Christer Ågren (Svenskt Näringsliv) och Ulf Bengtsson (Arbetsgivarverket) skriver i sin slutreplik inför avtalsrörelsen att det viktiga är att medarbetarna får komma överens med chefen om sin lön, utan centralt bestämda höjningar.

Cecilia Fahlberg och Britta Lejon säger i en replik på vår tidigare debattartikel, att sifferlösa avtal inte är en förutsättning för att arbeta med individuell lönesättning. Det är helt rätt! Alla löneavtal, utom de med centralt reglerade tariffer eller centralt bestämda lönehöjningar, ger den möjligheten. Den viktigaste framgångsfaktorn för en lokal lönebildning är att avtalen inte innehåller några individgarantier eller generella löneökningar.

I vår artikel visar den undersökning som TNS Sifo gjort att de absolut flesta medarbetarna vill ha individuell lönesättning. Tre av fyra vill prata med sin chef om sin lön. Och en av två vill komma överens med chefen om lönen. Därför är det mycket glädjande att Unionen och ST uttalar att de ser positivt på en lönesättningsmodell där chef och medarbetare får komma överens om ny lön. Det ger oss goda förutsättningar att i nästa avtalsrörelse fortsätta att utveckla avtalen så att våra medarbetare får möjlighet att i ökad omfattning hantera sin lön med sin närmaste chef och att lönesättningen blir mer individualiserad. Vi ska också fortsätta det verksamhetsnära utvecklingsarbetet på företag och i statliga verksamheter så att vi får bra lönesamtal och en stark koppling mellan arbetsresultat och lön. Vår samsyn ger oss en utmärkt bas för det.

Ulf Bengtsson Generaldirektör för Arbetsgivarverket
Christer Ågren Vice vd för Svenskt Näringsliv

Läs tidigare inlägg i denna debatt

"Med sifferlösa avtal hotas stabiliteten"
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande i Unionen och Britta Lejon, förbundsordförande i Fackförbundet ST

"Solidarisk lönepolitik och centrala siffersatta avtal skadar Sveriges konkurrenskraft"
Stefan Koskinen, arbetsmarknadspolitisk chef på Almega

"Sifferlösa avtal gynnar våra medlemmar"
Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S

"Lönesättande samtal försvagar facket"
Annika Aronsson, ordförande i ST:s avdelningsstyrelse för universitet och högskolor

"Siffor i de centrala löneavtalen en förutsättning för en stabil ekonomi"
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande i Unionen och Britta Lejon, förbundsordförande i Fackförbundet ST

"Anställda vill att chefen sätter lön efter deras kompetens"
Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket och Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv