Arbetsgivarverket i Almedalen 2017

För Arbetsgivarverket stod viktiga frågor som digitalisering, attraktiv arbetsgivare och integreringen av kompetens i fokus för mötet med publiken i Almedalen. Vi var också medarrangör till Rådet för integration i arbetslivets seminarium om snabbspår. Här kan du läsa mer och se filmerna från våra seminarier.

Under Almedalsveckan var Arbetsgivarverket arrangör/medarrangör för följande seminarier:

Snabbspår in i arbetslivet?

Ria i Almedalen

Se filmen från seminariet på Ria:s webbplats

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har låtit journalisten Annika Hamrud skriva en rapport om snabbspåren som särskilt fokuserar på snabbspåren för kockar, lärare och ingenjörer. Rapporten är baserad på intervjuer med regeringen, arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och involverade myndigheter. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Roy Melchert från Arbetsförmedlingen samtalade tillsammans med arbetsmarknadens centrala parter om erfarenheterna av snabbspåren och hur man kan utveckla trepartssamarbetet för att bidra till en bättre integration i arbetslivet.

Hur förändrar digitaliseringen förutsättningarna för den statliga arbetsgivarpolitiken?

Tisdagens paneldiskussion om digitaliseringens effekter på arbetsgivarpolitiken fokuserade på ett ökat behov av omställning och hur utbildnings- och trygghetssystemen måste följa den snabba utvecklingen. 

Vill högskolestudenter jobba statligt och hur stärker staten ställningen som attraktiv arbetsgivare?

Bra arbete på sociala medier gjorde att jag fick upp ögonen för Lantmäteriet, det sa Julia Kushnir nyanställd systemvetare, när Arbetsgivarverket i Almedalen diskuterade hur staten ska utveckla  profileringen som  attraktiv arbetsgivare. 

Instegsjobb, lönebidrag och snabbspår - men hur integreras kompetens permanent?

Det finns många stödformer för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden men ännu viktigare är förmågan att upptäcka kompetens och att bryta schabloner kring hur kompetens ska se ut. Detta var ett viktigt budskap från Arbetsgivarverkets kompetensdiskussion. 

 

Om Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda. Vid Arbetsgivarverket arbetar cirka 70 medarbetare.