Arbetsgivarverket i Almedalen 2018

Arbetsgivarverket var även i år på plats under Almedalsveckan. Se filmerna från våra seminarier om digitalisering som vi belyser från flera olika perspektiv.

Arbetsgivarverket i Almedalen 2018

 

Arbetsgivarverkets seminarier under Almedalsveckan:

 

Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar? 

 • Tagga gärna: #itkampen
 • Datum: Tisdag 3 juli 2018
 • Tid: kl 12-12.50
 • Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, södra delen, Korsgatan 4 i Visby

Målet för de statliga verksamheterna är att leverera välfungerande och säkra digitala tjänster till medborgare och företag. Samtidigt är bristen på kvalificerad IT-kompetens stor på hela arbetsmarknaden och konkurrensen om de mest kvalificerade medarbetarna sker i dag på en global marknad.

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet?

 • Tagga gärna: #leadit
 • Datum: Tisdag 3 juli 2018
 • Tid: kl 13-13.50
 • Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, södra delen, Korsgatan 4 i Visby

Oavsett om antalet chefer minskar i och med digitaliseringen eller inte, kvarstår frågan; Hur kommer arbetslivet att se ut för de individer som kommer att ha uppdraget som chef och ledare i en digitalt integrerad värld?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Legala, illegala och digitala hot – statstjänstemannen satt under tryck

 • Tagga gärna: #stoppahot
 • Datum: Onsdag 4 juli 2018
 • Tid: kl 15-16.15
 • Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, södra delen, Korsgatan 4 i Visby

Statlig verksamhet utmanas av hot mot statsanställda. De attackeras legalt, illegalt och digitalt i syfte att påverka dem i arbetet. Ett arbete som är en förutsättning för demokrati och rättssäkerhet. Det finns brister i nuvarande lagstiftning som därför bör ändras för att öka statsanställdas skydd.

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

---

Arbetsgivarverket deltog dessutom i följande seminarier:  

Snabbspår och etableringsjobb

Arrangör: Rådet för integration i arbetslivet (RIA)

 • Datum: Tisdag 3 juli 2018
 • Tid: kl 8-8.45
 • Plats: Strandgatan 19 i Visby

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Hur ska du rekrytera för att inte missa kompetensen?

Arrangör: Riksförbundet Attention, Arvsfondsprojektet ADHD på jobbet

 • Datum: Tisdag 3 juli 2018
 • Tid: kl 10-10.45
 • Plats: Strandgatan 14 i Visby

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Fakta och funderingar om löneskillnaden mellan kvinnor och män

Arrangör: Medlingsinstitutet

 • Datum: Torsdag 5 juli 2018
 • Tid: kl 9-10
 • Plats: Kronstallgränd 4 i Visby

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Hur skapar vi en arbetsmarknad öppen för alla? Tre myndigheter söker lösningar med civilsamhället.
Arrangör: Initiatives of Change

 • Datum: 3 juli 2018
 • Tid: kl. 12.15-13.45
 • Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32

Läs mer på Almedalsveckans webbplats
Referat från seminariet finns här